Arbejde - job - foreningsarbejde


Arbejdsplads 1977-2009

 *

Arbejdsplads 2010 -

lundhedelogo


Foreningsarbejde


Jeg har været konsulent og havearkitekt i haveselskabet i perioden 1977-2009, og har altså mere end 32 års erfaring, og har lavet tegninger og haveplaner til over 6000 haver. Nogle har været omfattende og detaljerede haveplaner, andre har været skitser til dele af en have, og andre igen har været alt muligt derimellem.Ud over dette har jeg haft en eller flere ugentlige dage med telefonrådgivning med besvarelser af alle spørgsmål, der melder sig for ejere og dyrkere af en have - stor eller lille. I de fleste af de 30 år har jeg holdt mellem 30 og 40 foredrag om året i havekredsene, som udgjorde Det jydske Haveselskab*. Dertil kommer foredrag i andre foreninger.


I tidens løb er det også blevet til adskillige artikler om vidt forskellige emner inden for privathaver og planterne i dem. Især planterne har jeg skrevet mange artikler om. Artiklerne er hovedsagelig bragt i

haveselskabet's medlemsblad HAVEN. Men jeg har også leveret artikler til LANDSBLADET og

LANDBRUGSMAGASINET.


I hele 2009 bestod mit arbejde af rådgivning pr. telefon og e-mail, samt skrivning til HAVEN og

HAVEN's ugentlige nyhedsbrev, HAVEN WEEKEND. I HAVEN havde jeg hver måned faste sider med

spørgsmål og svar, redskabsafprøvninger plus planteartikler efter aftale.


Gennem 1990'erne var en lille del af mit job også at være rejseleder på haverejser til Skotland,

Sydengland, Irland og Ungarn, samt kortere ture til Sverige og Tyskland. Det var en spændende side af konsulentjobbet, at få lov til at vise andre interesserede rundt i lande og haver og parker, som jeg selv var blevet betaget af i disse lande. Det blev til fem ture i Skotland, en enkelt i henholdsvis Sydengland og Irland, samt to gange til Ungarn, som vel ikke umiddelbart anses som et land med noget af interesse for danske haveinteresserede, men jeg synes det er en stor oplevelse at besøge private haveejere i Ungarn, og se og høre hvordan de dyrker store haver på op til 5000 m² med grønsager og frugt til eget forbrug og til salg, samt ikke mindst at opleve deres uhyre store gæstfrihed og gavmildhed over for gæster. I Skotland, England og Irland er det jo de til tider store haver og parker, og de mange spændende planter, der er interessante, men der er også dejlige,

små private haver at se i disse lande.


Efter nogle års pause i Haveselskabets haverejser, blev de, og dermed min rejselederfunktion genoptaget. Det blev til til fire Englandsrejser i 2005, 2006, 2007 og 2008. Det blev også til en Grønlandsrejse i 2006. I 2007 genoptog jeg også rejser til Skotland og Irland, og Skotlandsturen blev gentaget I 2008, og blev min sidste haverejse som rejseleder. 

Jeg har så fornøjelsen af at vise en gruppe på 40 haveinteresserede rundt til irske haver og skønne naturseværdigheder i Irland igen i sommeren 2014. En rejse der er arangeret på privat basis i samarbejde med et rejsebureau.


* Før 1.1.2008 Det jydske Haveselselskab, men fra 1.1.2008 blev Det jydske Haveselskab lagt sammen med Det Danske Haveselskab-Øerne og Det Kongelige Danske Haveselskab til et samlet dansk haveselskab med navnet HAVESELSKABET.


NYT ARBEJDE.


Fra 1. februar 2010 skiftede jeg arbejdsplads til Lundhede Planteskole, hvor jeg fik forskellige

arbejdsopgaver. Bl.a. skal jeg fortsætte noget af det jeg har beskæftiget mig meget med gennem årene i Haveselskabet - nemlig rådgivning om haver og planter. 

Nu skriver jeg Lundhede's nyhedsbrev, Lundhede Nyt og på Lundhedes Facebookside.

 

Se også min Facebookprofil.